Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи домаќинот.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи гостинот.
X ki X На натпреварот нема да има победник.

Прво полувреме (1pp)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 1pp 1 На крајот од првото полувреме ќе победи домаќинот.
2 1pp 2 На крајот од првото полувреме ќе победи гостинот.
X 1pp X На крајот од првото полувреме ќе бидне нерешено.

Вкупно голови прво полувреме (1ug)

Обложување на вкупен број голови во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1+ 1ug 1+ Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 1 или повеќе.
2+ 1ug 2+ Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 2 или повеќе.
2-3 1ug 2-3 Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 2 или 3.
3+ 1ug 3+ Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 3 или повеќе.
4+ 1ug 4+ Вкупниот број голови на полувреме ќе биде 4 или повеќе.

Вкупно голови (ug)

Обложување на вкупен број голови во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0-1 ug 0-1 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 1.
0-2 ug 0-2 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 2.
1-2 ug 1-2 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 1 до 2.
0-3 ug 0-3 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 3.
1-3 ug 1-3 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 1 до 3.
2+ ug 2+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 2 или повеќе.
3+ ug 3+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или повеќе.
4+ ug 4+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 4 или повеќе.
5+ ug 5+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 5 или повеќе.
2-3 ug 2-3 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 или 3.
2-4 ug 2-4 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 4.
2-5 ug 2-5 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 5.
3-4 ug 3-4 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или 4.
3-5 ug 3-5 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 3 до 5.
4-5 ug 4-5 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 4 или 5.
4-6 ug 4-6 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 4 до 6.
7+ ug 7+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 7 или повеќе.

Точен реѕултат (tr)

Обложување на точен резултат на натпреварот во регуларниот дел.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0:0 tr 0:0 Точен резултат на натпреварот ќе биде 0:0.
0:1 tr 0:1 Точен резултат на натпреварот ќе биде 0:1.
1:2 tr 1:2 Точен резултат на натпреварот ќе биде 1:2.
2:0 tr 2:0 Точен резултат на натпреварот ќе биде 2:0.
3:1 tr 3:1 Точен резултат на натпреварот ќе биде 3:1.
4:3 tr 4:3 Точен резултат на натпреварот ќе биде 4:3.

Тим 1 дава гол (tm1)

Обложување на бројот голови за домаќинот на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 tm1 0 Домаќинот нема да постигне гол.
1+ tm1 1+ Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови на натпреварот.
12GG tm1 12GG Домаќинот ќе постигне гол во двете полувремиња.
12NG tm1 12NG Домаќинот нема да постигне гол барем во едното полувреме.
1st tm1 1st Домаќинот прв ќе постигне гол.
2+ tm1 2+ Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови на натпреварот.
2+&GG tm1 2+&GG Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови, а и гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови.
3+ tm1 3+ Домаќинот ќе постигне 3 или повеќе голови на натпреварот.

Дупла победа (dp)

Обложување на победа на тимот во двете полувремиња.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
11 dp 11 Домаќинот ќе победи и во првото и во второто полувреме.
22 dp 22 Гостинот ќе победи и во првото и во второто полувреме.

Тим 1 пп (1tm1)

Обложување на бројот голови за домаќинот во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 1tm1 0 Домаќинот нема да постигне гол во првото полувреме.
1+ 1tm1 1+ Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови во првото полувреме.
2+ 1tm1 2+ Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови во првото полувреме.

Тим 1 вп (2tm1)

Обложување на бројот голови за домаќинот во второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 2tm1 0 Домаќинот нема да постигне гол во второто полувреме.
1+ 2tm1 1+ Домаќинот ќе постигне 1 или повеќе голови во второто полувреме.
2+ 2tm1 2+ Домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови во второто полувреме.

Mozzart шанса (sns)

Обложување на победникот на полувреме или на крајот од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
ki1V3+ sns ki1V3+ Домаќинот ќе победи на крајот од натпреварот или ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови.
ki1Vpp1 sns ki1Vpp1 Домаќинот ќе победи на крајот од натпреварот или во првото полувреме.
ki2Vpp2 sns ki2Vpp2 Гостинот ќе победи на крајот од натпреварот или во првото полувреме.
kiXVppX sns kiXVppX Ќе биде нерешен резултатот или на крајот од натпреварот или во првото полувтеме.

Хендикеп победа (HPB)

Играње на вашиот фаворит дека ќе победи со 2 или повеќе голови разлика.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 HPB1 Домаќинот ќе го победи гостинот со 2 или повеќе голови разлика.
2 HPB2 Гостинот ќе го победи домаќинот со 2 или повеќе голови разлика.

Винер (w)

Обложување на победникот на натпреварот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 w 1 Победник на натпреварот ќе биде домаќинот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.
2 w 2 Победник на натпреварот ќе биде гостинот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.

Двата тима дават гол (tgg)

Обложување на тоа дека двата тима ќе дадат гол во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
12GG tgg 12GG Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови и во првото и во второто полувреме.
1GG tgg 1GG Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови во првото полувреме.
2GG tgg 2GG Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови во второто полувреме.
GG tgg GG Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови на натпреварот.
GG2+ tgg GG2+ Двата тима ќе дадат по 2 или повеќе голови на натпреварот.
NG tgg NG Барем еден тим нема да даде гол на натпреварот.
gg3+ tgg gg3+ Двата тима ќе дадат по 1 или повеќе голови и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 3 или повеќе голови.

Второ полувреме (2dp)

Обложување на победникот на второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 2dp 1 Во второто полувреме ќе победи домаќинот.
2 2dp 2 Во второто полувреме ќе победи гостинот.
X 2dp X Во второто полувеме ќе биде нерешено.

Вкупно голови второ полувреме (2ug)

Обложување на вкупен број голови во второ полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1+ 2ug 1+ Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 1 или повеќе.
2+ 2ug 2+ Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 2 или повеќе.
2-3 2ug 2-3 Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 2 или 3.
3+ 2ug 3+ Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 3 или повеќе.
4+ 2ug 4+ Вкупниот број голови во второ полувреме ќе биде 4 или повеќе..

Полувреме крај (pk)

Играње на исход од крајот на првото и второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1-1 pk 1-1 Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот.
1-2 pk 1-2 Домаќинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе победи гостинот.
1-X pk 1-X Домаќинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.
2-1 pk 2-1 Гостинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе победи домаќинот.
2-2 pk 2-2 Гостинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот.
2-X pk 2-X Гостинот ќе победи на полувремето, ама на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.
X-1 pk X-1 На полувреме ќе биде нерешено, ама ќе победи домаќинот.
X-2 pk X-2 На полувреме ќе биде нерешено, ама ќе победи гостинот.
X-X pk X-X И на полувремето и на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.

Mozzart Комбинации (kmb)

Обложување на Mozzart комбинации.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1&2+I kmb 1&2+I Ќе победи домаќинот и вкупниот број голови во првото полувреме ќе биде 2 или повеќе голови.
1&2-3 kmb 1&2-3 Ќе победи домаќинот и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 3.
1&3+ kmb 1&3+ Ќе победи домаќинот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови.
1&4+ kmb 1&4+ Ќе победи домаќинот и вкупно ќе бидат постигнати 4 или повеќе голови.
1&T12+ kmb 1&t12+ Ќе победи домаќинот и домаќинот ќе постигне 2 или повеќе голови.
1+I&1+II kmb 1+I&1+II И во прво и во второ полувреме ќе биде постигнат по 1 гол или повеќе.
1+I&2+II kmb 1+I&2+II Во прво полувреме ќе биде постигнат 1 или повеќе голови и во второ полувреме ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови.
1-1&2+I kmb 1-1&2+I Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и во првото полувреме вкупно ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови.
1-1&3+ kmb 1-1&3+ Домаќинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови.
2&2+I kmb 2&2+I Ќе победи гостинот и во првото полувреме ќе бидат постигнати 2 или повеќе голови.
2&2-3 kmb 2&2-3 Гостинот ќе победи и вкупниот број голови на натпреварот ќе биде од 2 до 3.
2&3+ kmb 2&3+ Ќе победи гостинот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови.
2&4+ kmb 2&4+ Ќе победи гостинот и вкупно ќе бидат постигнати 4 или повеќе голови.
2&T22+ kmb 2&t22+ Ќе победи гостинот и гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови.
2+I&1+II kmb 2+I&1+II Во прво полувреме ќе биде постигнат 2 или повеќе голови и во второ полувреме ќе бидат постигнати 1 или повеќе голови.
2-2&3+ kmb 2-2&3+ Гостинот ќе победи и на полувремето и на крајот од натпреварот и вкупно ќе бидат постигнати 3 или повеќе голови.
gg&2+I kmb gg&2+I Двата тима ќе дадат гол на натпреварот и во првото полувреме вкупно ќе бидат постигнато 2 или повеќе голови.

Тим 2 дава гол (tm2)

Обложување на бројот голови за гостинот на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 tm2 0 Гостинот нема да постигне гол.
1+ tm2 1+ Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови на натпреварот.
12GG tm2 12GG Гостинот ќе постигне гол во двете полувремиња.
12NG tm2 12NG Гостинот нема да постигне гол барем во едното полувреме.
1st tm2 1st Гостинот прв ќе постигне гол.
2+ tm2 2+ Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови на натпреварот.
2+&GG tm2 2+&GG Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови, а и гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови.
3+ tm2 3+ Гостинот ќе постигне 3 или повеќе голови на натпреварот.

Двојна шанса (ds)

Обложување на два конечни исхода во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
12 ds 12 Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или гостинот.
1X ds 1X Натпреварот ќе заврши со победа на домаќинот или нерешено.
X2 ds X2 Натпреварот ќе заврши со победа на гостинот или нерешено.

Тим 2 пп (1tm2)

Обложување на бројот голови за гостинот во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 1tm2 0 Гостинот нема да постигне гол во првото полувреме.
1+ 1tm2 1+ Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови во првото полувреме.
2+ 1tm2 2+ Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови во првото полувреме.

Тим 2 вп (2tm2)

Обложување на бројот голови за гостинот во второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0 2tm2 0 Гостинот нема да постигне гол во второто полувреме.
1+ 2tm2 1+ Гостинот ќе постигне 1 или повеќе голови во второто полувреме.
2+ 2tm2 2+ Гостинот ќе постигне 2 или повеќе голови во второто полувреме.

Повеќе голови (vg)

Обложување на полувремето во кое ќе бидат постигнати повеќе голови.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 vg 1 Повеќе голови ќе бидат постигнати во првото полувреме.
2 vg 2 Повеќе голови ќе бидат постигнати во второто полувреме.
X vg X Во двете полувремиња ќе бидат постигнати еднаков број на голови.

Сигурна победа (SP)

Обложување на тоа дека тимот на кој се обложувате ќе оствари победа, а противничкиот тим нема да постигне ниту еден гол.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 SP1 Домаќинот ќе победи, а гостинот нема да даде ниту еден гол.
2 SP2 Гостинот ќе победи, а домаќинот нема да даде ниту еден гол.

Обложување на полувреме

Вкупно голови (kndpug)

Обложување на вкупен број голови постигнат во регуларниот тек од натпреварот во согласност со прикажаната маргина. (квотата се добива на полувреме)

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< kndpug < Бројот на голови постигнати во регуларниот тек од натпреварот ќе биде помал од х.5.
(х е маргината за вкупен број голови објавена на телетекст, квотата се добива на полувреме)
> kndpug > Бројот на голови постигнати во регуларниот тек од натпреварот ќе биде поголем од х.5.
(х е маргината за вкупен број голови објавена на телетекст, квотата се добива на полувреме)

Пенал во второто полувреме (2dppen)

Обложување на тоа дека ќе биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
NO 2dppen NO Нема да биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)
YES 2dppen YES Ќе биде досуден пенал во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)

Следен гол (2dppdg)

Обложување на тимот кој ќе постигне следен гол. (квотата се добива на полувреме)

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 2dppdg 1 Следен гол постигнува домаќин. (квотата се добива на полувреме)
2 2dppdg 2 Следен гол постигнува гостин. (квотата се добива на полувреме)
X 2dppdg X Повеќе нема да има голови на натпреварот. (квотата се добива на полувреме)

Црвен картон во второто полувреме (2dpck)

Обложување на тоа дека ќе биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
NO 2dpck NO Нема да биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)
YES 2dpck YES Ќе биде доделен црвен картон во второто полувреме. (квотата се добива на полувреме)

Специјали

Прв аут (aut)

Обложување на тимот кој прв ќе изведе аут.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 aut 1 Првиот аут на натпреварот ќе го изведе домаќинот.
2 aut 2 Првиот аут на натпреварот ќе го изведе гостинот.

Прв жолт картон (pzk)

Обложување на тимот кој прв ќе добие жолт картон.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pzk 1 Првиот жолт картон на натпреварот ќе го добие домаќинот..
2 pzk 2 Првиот жолт картон на натпреварот ќе го добие гостинот.

Прв црвен картон (pck)

Обложување на тимот кој прв ќе добие црвен картон.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pck 1 Првиот црвен картон на натпреварот ќе го добие домаќинот.
2 pck 2 Првиот црвен картон на натпреварот ќе го добие гостинот.
X pck X На натпреварот нема да има црвени картони.

Прв пенал (ppen)

Обложување на тимот кој прв ќе шутира пенал.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ppen 1 Првиот пенал на натпреварот ќе го шутира домаќинот.
2 ppen 2 Првиот пенал на натпреварот ќе го шутира гостинот.
X ppen X На натпреварот нема да има пенал.

Број жолти картони (bzk)

Обложување на вкупен број жолти картони.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bzk < Бројот на жолти картони ќе биде помал од прикажаниот број.
> bzk > Бројот на жолти картони ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број корнери прво полувреме домаќин (1bkd)

Обложување на бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bkd < Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bkd = Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bkd > Бројот на корнери во првото полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број корнери во второто полувреме (2bk)

Обложување на број корнери во второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bk < Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bk = Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bk > Бројот на корнери во второто полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број..

Број корнери во второто полувреме гостин (2bkg)

Обложување на број корнери во второто полувреме за гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bkg < Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bkg = Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bkg > Бројот на корнери во второто полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони во прво полувреме (1bzk)

Обложување на вкупен број жолти картони во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bzk < Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bzk = Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bzk > Бројот на жолти картони во првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони во прво полувреме гостин (1bzkg)

Обложување на број жолти картони во прво полувреме за гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bzkg < Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bzkg = Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bzkg > Бројот на жолти картони во првото полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони во прво полувреме домаќин (2bzkd)

Обложување на број жолти картони во второ полувреме за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bzkd < Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bzkd = Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bzkd > Бројот на жолти картони во второто полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони дуели (bzkdu)

Обложување на тимот кој ќе има повеќе жолти картони.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bzkdu 1 Домаќинот ќе има повеќе жолти картони од гостинот.
2 bzkdu 2 Гостинот ќе има повеќе жолти картони од домаќинот.
X bzkdu X Двата тима ќе имаат еднаков број жолти картони.

Број корнери вкупно домаќин (bkud)

Обложување на вкупен број на корнери за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bkud < Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= bkud = Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> bkud > Вкупниот број корнери за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони вкупно домаќин (bzkud)

Обложување на вкупен број на жолти картони за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bzkud < Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= bzkud = Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> bzkud > Вкупниот број жолти картони за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви во рамката на голот вкупно (sog)

Обложување на вкупен број шутеви во рамката на голот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sog < Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде помал од прикажаниот број.
= sog = Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> sog > Вкупниот број шутеви во рамката на голот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви во рамката на голот вкупно гостин (sogg)

Обложување на број шутеви на гостинот во рамката на голот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sogg < Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде помал од прикажаниот број.
= sogg = Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> sogg > Вкупниот број шутеви на гостинот во рамката на голот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви вкупно (suk)

Обложување на вкупен број шутеви.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< suk < Вкупниот број шутеви на гол ќе биде помал од прикажаниот број.
= suk = Вкупниот број шутеви на гол ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> suk > Вкупниот број шутеви на гол ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви вкупно гостин (sug)

Обложување на вкупен број шутеви на гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sug < Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде помал од прикажаниот број.
= sug = Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> sug > Вкупниот број шутеви на гостинот на гол ќе биде поголем од прикажаниот број.

Фаули вкупно (fuk)

Обложување на вкупен број фаули.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fuk < Вкупниот број фаули ќе биде помал од прикажаниот број.
= fuk = Вкупниот број фаули ќе биде еднаков на прикажаниот број..
> fuk > Вкупниот број фаули ќе биде поголем од прикажаниот број.

Фаули вкупно гостин (fug)

Обложување на вкупен број фаули на гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fug < Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= fug = Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> fug > Вкупниот број фаули на гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Посед на топка домаќин. (pld)

Обложување на вкупен посед на топка на домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< pld < Домаќинот ќе има помал посед на топка од прикажаниот број.
= pld = Домаќинот ќе има еднаков посед на топка како прикажаниот број.
> pld > Домаќинот ќе има поголем посед на топка од прикажаниот број.

Посед на топка дуел (plduh)

Обложување на тимот кој ќе има поголем посед на топка.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 plduh 1 Домаќинот ќе има поголем посед на топка од гостинот.
2 plduh 2 Гостинот ќе има поголем посед на топка од домаќинот.
X plduh X Двата тима ќе имаат еднаков посед на топка.

Офсајди вкупно домаќин (oud)

Обложување на вкупен број офсајди на домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< oud < Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= oud = Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> oud > Вкупниот број офсајди за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Офсајди дуел (oudu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број офсајди.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 oudu 1 Домаќинот ќе има поголем број офсајди од гостинот.
2 oudu 2 Гостинот ќе има поголем број офсајди од домаќинот.
X oudu X Двата тима ќе имаат еднаков број офсајди.

Време на првиот гол (vpg)

Обложување на тоа кога ќе падне првиот гол.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 vpg 1 Првиот гол ќе биде постигнат пред прикажаното време.
2 vpg 2 Првиот гол ќе биде постигнат после прикажаното време.
X vpg X На натпреварот нема да има голови.

Почетен удар (pu)

Обложување на тимот кој ќе изведе почетен удар на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pu 1 Почетен удар на натпреварот ќе изведе домаќинот.
2 pu 2 Почетен удар на натпреварот ќе изведе гостинот.

Прв корнер (pko)

Обложување на тимот кој прв ќе изведе корнер.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pko 1 Прв корнер на натпреварот ќе изведе домаќинот.
2 pko 2 Прв корнер на натпреварот ќе изведе гостинот.

Без жолт картон (bezzk)

Обложување на тимот кој нема да добие жолт картон.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezzk 1 Домаќинот нема да добие жолт картон на натпреварот.
2 bezzk 2 Гостинот нема да добие жолт картон на натпреварот.

Прва замена (piz)

Обложување на тимот кој прв ќе направи замена.

>
ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 piz 1 Прва замена на натпреварот ќе изврши домаќинот.
2 piz 2 Прва замена на натпревар
X
piz X На натпреварот нема да има замена

Bрој корнери во првото полувреме (1bk)

Обложување на број корнери во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bk < Бројот на корнери во првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bk = Бројот на корнери во првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bk > Бројот на корнери во првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Bрој корнери во првото полувреме гостин (1bkg)

Обложување на број корнери во првото полувреме за гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bkg < Бројот на корнери во првото полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bkg = Бројот на корнери во првото полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bkg > Бројот на корнери во првото полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Bрој корнери во второто полувреме домаќин (2bkd)

Обложување на број корнери во второто полувреме за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bkd < Бројот на корнери во второто полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bkd = Бројот на корнери во второто полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bkd > Бројот на корнери во второто полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број корнери дуел (bkdu)

Обложување на тимот кој ќе изведе повеќе корнери.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bkdu 1 Домаќинот ќе изведе повеќе корнери од гостинот.
2 bkdu 2 Гостинот ќе изведе повеќе корнери од домаќинот.
X bkdu X Двата тима ќе изведат еднаков број корнери.

Број жолти картони во првото полувреме домаќин (1bzkd)

Обложување на број жолти картони во првото полувреме за домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 1bzkd < Бројот на жолти картони во првото полувреме за домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 1bzkd = Бројот на жолти картони во првото полувреме за домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 1bzkd > Бројот на жолти картони во првото полувреме за домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони во второто полувреме (2bzk)

Обложување на вкупен број жолти картони во второ полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bzk < Бројот на жолти картони во второто полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bzk = Бројот на жолти картони во второто полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bzk > Бројот на жолти картони во второто полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони во второто полувреме гостин (2bzkg)

Обложување на број жолти картони во второто полувреме за гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< 2bzkg < Бројот на жолти картони во второто полувреме за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= 2bzkg = Бројот на жолти картони во второто полувреме за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> 2bzkg > Бројот на жолти картони во второто полувреме за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број корнери вкупно (bku)

Обложување на вкупен број корнери.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bku < Вкупниот број корнери ќе биде помал од прикажаниот број.
= bku = Вкупниот број корнери ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> bku > Вкупниот број корнери ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број корнери вкупно гостин (bkug)

Обложување на вкупен број корнери на гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bkug < Вкупниот број корнери на гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= bkug = Вкупниот број корнери на гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> bkug > Вкупниот број корнери на гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Број жолти картони вкупно гостин (bzkug)

Обложување на вкупен број жолти картони за гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bzkug < Вкупниот број жолти картони за гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= bzkug = Вкупниот број жолти картони за гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> bzkug > Вкупниот број жолти картони за гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви во рамката на голот вкупно домаќин (sogd)

Обложување на број шутеви на домаќинот во рамката на голот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sogd < Вкупниот број шутеви на домаќинот во рамката на голот ќе биде помал од прикажаниот број.
= sogd = Вкупниот број шутеви на домаќинот во рамката на голот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> sogd > Вкупниот број шутеви на домаќинот во рамката на голот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви во рамката на голот дуел (sogdu)

Обложување на тимот кој ќе упати повеќе шутеви во рамката на голот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 sogdu 1 Домаќинот ќе упати повеќе шутеви во рамката на голот од гостинот.
2 sogdu 2 Гостинот ќе упати повеќе шутеви во рамката на голот од домаќинот.
X sogdu X Двата тима ќе упатат еднаков број шутеви во рамката на голот.

Шутеви вкупно домаќин (sud)

Обложување на вкупен број шутеви на домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sud < Вкупниот број шутеви на домаќинот на гол ќе биде помал од прикажаниот број.
= sud = Вкупниот број шутеви на домаќинот на гол ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> sud > Вкупниот број шутеви на домаќинот на гол ќе биде поголем од прикажаниот број.

Шутеви вкупно дуел (sudu)

Обложување на тимот кој ќе упати повеќе шутеви кон голот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 sudu 1 Домаќинот ќе упати повеќе шутеви кон голот од гостинот.
2 sudu 2 Гостинот ќе упати повеќе шутеви кон голот од домаќинот.
X sudu X Двата тима ќе упатат еднаков број шутеви кон голот.

Фаули вкупно домаќин (fud)

Обложување на вкупен број фаули на домаќинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fud < Вкупниот број фаули на домаќинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= fud = Вкупниот број фаули на домаќинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> fud > Вкупниот број фаули на домаќинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Фаули вкупно дуел (fudu)

Обложување на тимот кој ќе направи повеќе фаули.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 fudu 1 Домаќинот ќе направи повеќе фаули од гостинот.
2 fudu 2 Гостинот ќе направи повеќе фаули од домаќинот.
X fudu X Двата тима ќе направат еднаков број фаули.

Посед на топка гостин (plg)

Обложување на вкупен посед на топката на гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< plg < Гостинот ќе има помал посед на топка од прикажаниот број.
= plg = Гостинот ќе има еднаков посед на топка со прикажаниот број.
> plg > Гостинот ќе има поголем посед на топка од прикажаниот број.

Офсајди вкупно (ou)

Обложување на вкупен број офсајди.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ou < Вкупниот број офсајди ќе биде помал од прикажаниот број.
= ou = Вкупниот број офсајди ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> ou > Вкупниот број офсајди ќе биде поголем од прикажаниот број.

Офсајди вкупно гостин (oug)

Обложување на вкупен број офсајди на гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< oug < Вкупниот број офсајди на гостинот ќе биде помал од прикажаниот број.
= oug = Вкупниот број офсајди на гостинот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> oug > Вкупниот број офсајди на гостинот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Посед на топката дуел без хендикеп (pldu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем посед на топка.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pldu 1 Домаќинот ќе има поголем посед на топка од гостинот.
2 pldu 2 Гостонот ќе има поголем посед на топка од домаќинот.
X pldu X Двата тима ќе имаат еднаков посед на топката.

Конечен исход без хендикеп (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот играч/тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот играч/тим.

Хендикеп гемови (hgm)

Обложување на тоа кој ќе освои повеќе гемови земајќи го во предвид хендикепот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 hgm 1 Вклучувајќи го хендикепот првонаведениот играч ќе освои повеќе гемови.
2 hgm 2 Вклучувајќи го хендикепот второнаведениот играч ќе освои повеќе гемови.

Вкупно гемови прв сет (ugIs)

Обложување на бројот на гемови во првиот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
10+ ugIs 10+ Во првиот сет ќе бидат одиграни 10 или повеќе гемови.
9- ugIs 9- Во првиот сет ќе бидат одиграни до 9 гемови.

Точен број сетови (ts)

Обложување на точен број сетови на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
2 ts 2 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 2.
3 ts 3 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 3.
4 ts 4 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 4.
5 ts 5 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 5.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во сетови.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот играч/тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот играч/тим.

Вкупно гемови (ugm)

Обложување на број гемови на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ugm < Вкупниот број гемови на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
> ugm > Вкупниот број гемови на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Вкупно гемови втор сет (ugIIs)

Обложување на бројот на гемови во вториот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
10+ ugIIs 10+ Во вториот сет ќе бидат одиграни 10 или повеќе гемови.
9- ugIIs 9- Во вториот сет ќе бидат одиграни до 9 гемови.

Прв сет (ps)

Обложување на победникот во првиот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ps 1 Првиот сет на натпреварот ќе го освои првонаведениот играч/тим.
2 ps 2 Првиот сет на натпреварот ќе го освои второнаведениот играч/тим.

Конечен исход без хендикепа (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X bezh X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени прво полувреме (upp)

Обложување на вкупен број поени во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upp < Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= upp = Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> upp > Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Прво полувреме без хендикеп (ppbezh)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ppbezh 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 ppbezh 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X ppbezh X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

Вкупно поени (up)

Обложување на вкупен број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
= up = Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> up > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X ki X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени второ полувреме (upd)

Обложување на број поени во второто полувреме од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upd < Во второто полувреме ќе биде постигнат помал број поени од прикажаниот број.
= upd = Во второто полувреме ќе биде постигнат еднаков број поени со прикажаниот број.
> upd > Во второто полувреме ќе биде постигнат поголем број поени од прикажаниот број.

Прво полувреме (1pp)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 1pp 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 1pp 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X 1pp X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

Домаќин дава поени (ddpu)

Обложување на вкупен број на постигнати поени на домашниот тим на крајот од регуларниот тек на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ddpu < На натпреварот домашниот тим ќе постигне помалку поени од зададената маргина.
> ddpu > На натпреварот домашниот тим ќе постигне повеќе поени од зададената маргина.

Домаќинот дава поени во прво полувреме (ddpp)

Обложување на број на постигнати поени на домашниот тим во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ddpp < Во првото полувреме домашниот тим ќе постигне помалку поени од зададената маргина.
> ddpp > Во првото полувреме домашниот тим ќе постигне повеќе поени од зададената маргина.

Гостин дава поени (gdpu)

Обложување на вкупен број на постигнати поени на гостинскиот тим на крајот од регуларниот тек на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< gdpu < На натпреварот гостинскиот тим ќе постигне помалку поени од зададената маргина.
> gdpu > На натпреварот гостинскиот тим ќе постигне повеќе поени од зададената маргина.

Гостин дава поени во прво полувреме (gdpp)

Обложување на број на постигнати поени на гостинскиот тим во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< gdpp < Во првото полувреме гостинскиот тим ќе постигне помалку поени од зададената маргина.
> gdpp > Во првото полувреме гостинскиот тим ќе постигне повеќе поени од зададената маргина.

Дополнителен хендикеп (doh)

Обложување на конечен тип на регуларниот дел од натпреварот земајќи го во предвид однапред зададениот хендикеп, односно почетната предност која се доделува на домаќинот или гостинот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 doh 1 На натпреварот ќе победи домашниот тим со однапред зададениот хендикеп.
2 doh 2 На натпреварот ќе победи домашниот тим со однапред зададениот хендикеп.

Дополнителни поени (dop)

Обложување на вкупен број на поени (домаќин+гостин) на крајот од регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< dop < На натпреварот, вкупниот број на поени (домаќин+гостин) ќе биде помал од зададената маргина.
> dop > На натпреварот, вкупниот број на поени (домаќин+гостин) ќе биде поголем од зададената маргина.

Вкупно поени I четвртина (up1/4)

Обложување на вкупен број на поени (домаќин+гостин) на крајот од првата четвртина на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up1/4 < На крајот на првата четвртина вкупниот број на поени (домаќин+гостин) ќе биде помал од зададената маргина.
> up1/4 > На крајот на првата четвртина вкупниот број на поени (домаќин+гостин) ќе биде поголем од зададената маргина.

Специјали

Специјал прв поен (spp)

Обложување на тимот кој ќе постигне прв поен на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 spp 1 Првиот поен на натпреварот ќе го постигне првонаведениот тим.
2 spp 2 Првиот поен на натпреварот ќе го постигне второнаведениот тим.

Број погодени тројки на натпреварот (bpt)

Обложување на постигнат број тројки на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< bpt < На натпреварот ќе биде постигнат помал број на тројки од прикажаниот број.
= bpt = На натпреварот ќе биде постигнат еднаков број на тројки со прикажаниот број.
> bpt > На натпреварот ќе биде постигнат поголем број на тројки од прикажаниот број.

Скокови на натпреварот прво полувреме (skpp)

Обложување на број скокови во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< skpp < Во првото полувреме ќе има помал број скокови од прикажаниот број.
= skpp = Во првото полувреме ќе има еднаков број скокови со прикажаниот број.
> skpp > Во првото полувреме ќе има поголем број скокови од прикажаниот број.

Скокови на натпреварот вкупно (sku)

Обложување на број скокови на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< sku < На натпреварот ќе има помал број скокови од прикажаниот број.
= sku = На натпреварот ќе има еднаков број скокови со прикажаниот број.
> sku > На натпреварот ќе има поголем број скокови од прикажаниот број.

Фаули на натпреварот прво полувреме (fpp)

Обложување на број фаули во првото полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fpp < Во првото полувреме ќе има помал број фаули од прикажаниот број.
= fpp = Во првото полувреме ќе има еднаков број фаули со прикажаниот број.
> fpp > Во првото полувреме ќе има поголем број фаули од прикажаниот број.

Фаули на натпреварот (fku)

Обложување на фаули на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fku < На натпреварот ќе има помал број фаули од прикажаниот број.
= fku = На натпреварот ќе има еднаков број фаули со прикажаниот број.
> fku > На натпреварот ќе има поголем број фаули од прикажаниот број.

Асистенции вкупно (asu)

Обложување на вкупен број асистенции на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< asu < На натпреварот ќе има помал број асистенции од прикажаниот број.
= asu = На натпреварот ќе има еднаков број асистенции со прикажаниот број.
> asu > На натпреварот ќе има поголем број асистенции од прикажаниот број.

Блокади вкупно (blu)

Обложување на вкупен број блокади на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< blu < На натпреварот ќе има помал број блокади од прикажаниот број.
= blu = На натпреварот ќе има еднаков број блокади со прикажаниот број.
> blu > На натпреварот ќе има поголем број блокади од прикажаниот број.

Изгубени топки вкупно (ilu)

Обложување на вкупен број изгубени топки на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ilu < На натпреварот ќе има помал број изгубени топки од прикажаниот број.
= ilu = На натпреварот ќе има еднаков број изгубени топки со прикажаниот број.
> ilu > На натпреварот ќе има поголем број изгубени топки од прикажаниот број.

Украдени топки вкупно (ulu)

Обложување на вкупен број украдени топки на натпреварот..

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ulu < На натпреварот ќе има помал број украдени топки од прикажаниот број.
= ulu = На натпреварот ќе има еднаков број украдени топки со прикажаниот број.
> ulu > На натпреварот ќе има поголем број украдени топки од прикажаниот број.

Вкупно тројки на првонаведен тим (utd)

Обложување на број постигнати тројки од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< utd < На натпреварот првонаведениот тим ќе постигне помал број тројки од прикажаниот број.
= utd = На натпреварот првонаведениот тим ќе постигне еднаков број тројки со прикажаниот број.
> utd > На натпреварот првонаведениот тим ќе постигне поголем број тројки од прикажаниот број.

Вкупно скокови на првонаведениот тим (usd)

Обложување на број скокови од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< usd < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број скокови од прикажаниот број.
= usd = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број скокови со прикажаниот број.
> usd > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број скокови од прикажаниот број.

Вкупно фаули на првонаведениот тим (ufd)

Обложување на број фаули од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ufd < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број фаули од прикажаниот број.
= ufd = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број фаули со прикажаниот број.
> ufd > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број фаули од прикажаниот број.

Вкупно асистенции на првонаведениот тим (uad)

Обложување на број асистенции од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uad < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број асистенции од прикажаниот број.
= uad = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број асистенции со прикажаниот број.
> uad > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број асистенции од прикажаниот број.

Вкупно блокади на првонаведениот тим (ubd)

Обложување на број блокади од првонаведениот тим.

<
ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ubd < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број блокади од прикажаниот број.
= ubd = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број блокади со прикажаниот број.
> ubd > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број блокади од прикажаниот број.

Вкупно изгубени топки на првонаведениот тим (uild)

Обложување на број изгубени топки од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uild < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број изгубени топки од прикажаниот број.
= uild = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број изгубени топки со прикажаниот број.
> uild > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број изгубени топки од прикажаниот број.

Вкупно украдени топки на првонаведениот тим (uuld)

Обложување на број украдени топки од првонаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uuld < На натпреварот првонаведениот тим ќе има помал број украдени топки од прикажаниот број.
= uuld = На натпреварот првонаведениот тим ќе има еднаков број украдени топки со прикажаниот број.
> uuld > На натпреварот првонаведениот тим ќе има поголем број украдени топки од прикажаниот број.

Специјал прв фаул (spf)

Обложување на тимот кој ќе направи прв фаул на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 spf 1 Првиот фаул на натпреварот ќе го направи првонаведениот тим.
2 spf 2 Првиот фаул на натпреварот ќе го направи второнаведениот тим.

Дуел - број погодени тројки на натпреварот (dbpt)

Обложување на тимот кој ќе постигне повеќе тројки.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dbpt 1 На натпреварот првонаведениот тим ќе постигне повеќе тројки.
2 dbpt 2 На натпреварот второнаведениот тим ќе постигне повеќе тројки.
X dbpt X На натпреварот ќе биде постигнат еднаков број тројки.

Скокови на натпреварот второ полувреме (skdp)

Обложување на број скокови во второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< skdp < Во второто полувреме ќе има помал број скокови од прикажаниот број.
= skdp = Во второто полувреме ќе има еднаков број скокови со прикажаниот број.
> skdp > Во второто полувреме ќе има поголем број скокови од прикажаниот број.

Дуел - скокови на натпреварот (dsku)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број скокови.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dsku 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број скокови од второнаведениот тим.
2 dsku 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број скокови од првонаведениот тим.
X dsku X Двата тима ќе имаат еднаков број скокови.

Фаули на натпреварот второ полувреме (fdp)

Обложување на број фаули во второто полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< fdp < Во второто полувреме ќе има помал број фаули од прикажаниот број.
= fdp = Во второто полувреме ќе има еднаков број фаули со прикажаниот број.
> fdp > Во второто полувреме ќе има поголем број фаули од прикажаниот број.

Дуел - Фаули на натпреварот (dfku)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број фаули.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dfku 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број фаули од второнаведениот тим.
2 dfku 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број фаули од првонаведениот тим.
X dfku X Двата тима ќе имаат еднаков број фаули.

Дуел - асистенции на натпреварот (dasu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број асистенции.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dasu 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број асистенции од второнаведениот тим.
2 dasu 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број асистенции од првонаведениот тим.
X dasu X Двата тима ќе имаат еднаков број асистенции.

Дуел - блокади на натпреварот (dblu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број блокади.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dblu 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број блокади од второнаведениот тим.
2 dblu 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број блокади од првонаведениот тим.
X dblu X Двата тима ќе имаат еднаков број блокади.

Дуел - изгубени топки на натпреварот (dilu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број изгубени топки.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dilu 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број изгубени топки од второнаведениот тим.
2 dilu 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број изгубени топки од првонаведениот тим.
X dilu X Двата тима ќе имаат еднаков број изгубени топки.

Дуел - украдени топки на натпреварот (dulu)

Обложување на тимот кој ќе има поголем број украдени топки.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 dulu 1 Првонаведениот тим ќе има поголем број украдени топки од второнаведениот тим.
2 dulu 2 Второнаведениот тим ќе има поголем број украдени топки од првонаведениот тим.
X dulu X Двата тима ќе имаат еднаков број украдени топки.

Вкупно тројки на второнаведен тим (utg)

Обложување на број постигнати тројки од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< utg < На натпреварот второнаведениот тим ќе постигне помал број тројки од прикажаниот број.
= utg = На натпреварот второнаведениот тим ќе постигне еднаков број тројки со прикажаниот број.
> utg > На натпреварот второнаведениот тим ќе постигне поголем број тројки од прикажаниот број.

Вкупно скокови на второнаведениот тим (usg)

Обложување на број скокови од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< usg < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број скокови од прикажаниот број.
= usg = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број скокови со прикажаниот број.
> usg > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број скокови од прикажаниот број.

Вкупно фаули на второнаведениот тим (ufg)

Обложување на број фаули од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ufg < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број фаули од прикажаниот број.
= ufg = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број фаули со прикажаниот број.
> ufg > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број фаули од прикажаниот број

Вкупно асистенции на второнаведениот тим (uag)

Обложување на број асистенции од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uag < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број асистенции од прикажаниот број.
= uag = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број асистенции со прикажаниот број.
> uag > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број асистенции од прикажаниот број.

Вкупно блокади на второнаведениот тим (ubg)

Обложување на број блокади од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< ubg < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број блокади од прикажаниот број.
= ubg = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број блокади со прикажаниот број.
> ubg > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број блокади од прикажаниот број.

Вкупно изгубени топки на второнаведениот тим (uilg)

Обложување на број изгубени топки од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uilg < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број изгубени топки од прикажаниот број..
= uilg = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број изгубени топки со прикажаниот број.
> uilg > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број изгубени топки од прикажаниот број.

Вкупно украдени топки на второнаведениот тим (uulg)

Обложување на број украдени топки од второнаведениот тим.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< uulg < На натпреварот второнаведениот тим ќе има помал број украдени топки од прикажаниот број.
= uulg = На натпреварот второнаведениот тим ќе има еднаков број украдени топки со прикажаниот број.
> uulg > На натпреварот второнаведениот тим ќе има поголем број украдени топки од прикажаниот број.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Конечен исход без хендикеп (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X bezh X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени (up)

Обложување на вкупен број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
= up = Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> up > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Вкупно поени второ полувреме (upd)

Обложување на број поени во второто полувреме од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upd < Во второто полувреме ќе биде постигнат помал број поени од прикажаниот број.
= upd = Во второто полувреме ќе биде постигнат еднаков број поени со прикажаниот број.
> upd > Во второто полувреме ќе биде постигнат поголем број поени од прикажаниот број.

Прво полувреме (1pp)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 1pp 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 1pp 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X 1pp X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X ki X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени прво полувреме (upp)

Обложување на вкупен број поени во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upp < Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= upp = Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> upp > Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Прво полувреме без хендикеп (ppbezh)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ppbezh 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 ppbezh 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X ppbezh X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Конечен исход без хендикеп (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.

Број на вкупно поени на натпреварот (up)

Обложување на вкупниот број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < На натпреварот ќе има помал број поени од прикажаниот број.
= up = На натпреварот ќе има еднаков број поени со прикажаниот број.
> up > На натпреварот ќе има поголем број поени од прикажаниот број.

Хендикеп поени (hp)

Обложување на тоа кој тим ќе освои повеќе поени земајќи го во предвид хендикепот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 hp 1 Вклучувајќи го хендикепот првонаведениот тим ќе освои повеќе поени.
2 hp 2 Вклучувајќи го хендикепот второнаведениот тим ќе освои повеќе поени.
X hp X Вклучувајќи го хендикепот двата тима ќе освојат еднаков број поени.

Прв сет (ps)

Обложување на победникот во првиот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ps 1 Првиот сет на натпреварот ќе го освои првонаведениот тим.
2 ps 2 Првиот сет на натпреварот ќе го освои второнаведениот тим.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во сетови.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.

Број вкупно поени во првиот сет (upps)

Обложување на број поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upps < Во првиот сет ќе има помал број поени од прикажаниот број.
= upps = Во првиот сет ќе има еднаков број поени со прикажаниот број.
> upps > Во првиот сет ќе има поголем број поени од прикажаниот број.

Точен број сетови (ts)

Обложување на точен број сетови на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
3 ts 3 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 3.
4 ts 4 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 4.
5 ts 5 Точен број сетови на натпреварот ќе бидат 5.

Втор сет (IIs)

Обложување на победникот во вториот сет.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 IIs 1 Вториот сет на натпреварот ќе го освои првонаведениот тим.
2 IIs 2 Вториот сет на натпреварот ќе го освои второнаведениот тим.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Конечен исход без хендикеп (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X bezh X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени (up)

Обложување на вкупен број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
= up = Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> up > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Вкупно голови второ полувреме(upd)

Обложување на вкупен број голови во второ полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upd < Во второто полувреме ќе биде постигнат помал број голови од прикажаниот број.
= upd = Во второто полувреме ќе биде постигнат еднаков број голови со прикажаниот број.
> upd > Во второто полувреме ќе биде постигнат поголем број голови од прикажаниот број.

Прво полувреме (1pp)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

PODIGRA OZNAKA OPIS PODIGRE
1 1pp 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 1pp 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во голови.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.

Вкупно поени прво полувреме (upp)

Обложување на вкупен број поени во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upp < Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= upp = Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> upp > Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

Прво полувреме без хендикеп (ppbezh)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ppbezh 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 ppbezh 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X ppbezh X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Конечен исход (ki)

Igranje na Konačni ishod utakmice Uključujući produžetke.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.

Вкупно поени (up)

Igranje na ukupan broj poena na utakmici Uključujući produžetke.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
= up = Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> up > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Вкупно голови (ug)

Обложување на вкупен број голови во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
0-5 ug 0-5 Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде до 5.
6+ ug 6+ Вкупниот број голови на натпреварот ќе биде 6 или повеќе.

Прва третина / крај (ptk)

Обложување на исходот од крајот на првата третина и крајот на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1-1 ptk 1-1 Првонаведениот тим ќе победи и на крајот од првата третина и на крајот од натпреварот.
1-2 ptk 1-2 Првонаведениот тим ќе победи на крајот од првата третина, а на крајот од натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
1-X ptk 1-X Првонаведениот тим ќе победи на крајот од првата третина, а на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.
2-1 ptk 2-1 Второнаведениот тим ќе победи на крајот од првата третина, а на крајот од натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2-2 ptk 2-2 Второнаведениот тим ќе победи и на крајот од првата третина и на крајот од натпреварот.
2-X ptk 2-X Второнаведениот тим ќе победи на крајот од првата третина, а на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.
X-1 ptk X-1 На крајот од првата третина ќе биде нерешено, а на крајот од натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
X-2 ptk X-2 На крајот од првата третина ќе биде нерешено, а на крајот од натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X-X ptk X-X И на крајот од првата третина и на крајот од натпреварот ќе биде нерешено.

Винер (w)

Обложување на победникот на натпреварот, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 w 1 Победник на натпреварот ќе биде првонаведениот тим, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.
2 w 2 Победник на натпреварот ќе биде второнаведениот тим, во случај на нерешен резултат се смета квота 1.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X ki X На натпреварот нема да има победник.

Прва третина (pt)

Обложување на победникот во првата третина.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 pt 1 Во првата третина на натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 pt 2 Во првата третина на натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X pt X Првата третина на натпреварот ќе заврши нерешено.

Двојна шанса (ds)

Обложување на два конечни исхода во регуларниот дел од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
12 ds 12 Натпреварот ќе заврши со победа на првонаведениот тим или второнаведениот тим.
1X ds 1X Натпреварот ќе заврши со победа на првонаведениот тим или нерешено.
X2 ds X2 Натпреварот ќе заврши со победа на второнаведениот тим или нерешено.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин

Конечен исход без хендикеп (bezh)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 bezh 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 bezh 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X bezh X На натпреварот нема да има победник.

Прво полувреме (1pp)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 1pp 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 1pp 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X 1pp X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

Прво полувреме без хендикеп (ppbezh)

Обложување на исход од првото полувреме на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ppbezh 1 На крајот од првото полувреме ќе победи првонаведениот тим.
2 ppbezh 2 На крајот од првото полувреме ќе победи второнаведениот тим.
X ppbezh X На крајот од првото полувреме ќе биде нерешено.

Вкупно поени второ полувреме (upd)

Обложување на број поени во второто полувреме од натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upd < Во второто полувреме ќе биде постигнат помал број поени од прикажаниот број.
= upd = Во второто полувреме ќе биде постигнат еднаков број поени со прикажаниот број.
> upd > Во второто полувреме ќе биде постигнат поголем број поени од прикажаниот број.

Конечен исход (ki)

Обложување на конечен исход во регуларниот дел од натпреварот земајќи ја во предвид понудената разлика во поени.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
1 ki 1 На натпреварот ќе победи првонаведениот тим.
2 ki 2 На натпреварот ќе победи второнаведениот тим.
X ki X На натпреварот нема да има победник.

Вкупно поени (up)

Обложување на вкупен број поени на натпреварот.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< up < Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде помал од прикажаниот број.
= up = Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> up > Вкупниот број поени на натпреварот ќе биде поголем од прикажаниот број.

Вкупно поени прво полувреме (upp)

Обложување на вкупен број поени во прво полувреме.

ПОДИГРА ОЗНАКА ОПИС НА ПОДИГРА
< upp < Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде помал од прикажаниот број.
= upp = Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде еднаков на прикажаниот број.
> upp > Вкупниот број поени на крајот од првото полувреме ќе биде поголем од прикажаниот број.

* Напомена:
Првонаведен тим = домаќин
Второнаведен тим = гостин